A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Lečenje kanala korena zuba

Lečenje kanala korena zuba, ili kako se stručno još naziva endodontska terapija, je postupak kojim se odgovarajućim instrumentima iz kanala korena vadi zubna pulpa  (zajednički naziv za tkivo koje ispunjava unutrašnjost zuba a čine ga pored zubnog živca, krvni sudovi, vezivno tkivo i mnogobrojne ćelije) i nakon toga se kanali korena zuba pune odgvarajućim stomatološkim materijalima.

 

KADA JE INDIKOVANO LEČENJE KANALA KORENA?

Zubna pulpa ishranjuje zub i daje mu mogućnost da reaguje na spoljašnje nadražaje. Ukoliko zubni pulpa (u daljem tekstu zubni „živac“) bude zahvaćena infekcijom nastaje njegova upala, odnosno pulpitis. Upala živca može biti akutna kada je praćena jakim bolom, ili može biti hronična kada su simptomi oskudni. Izumiranje zubnog živca naziva se nekroza, a dodatno naseljavanje bakterija na nekrotičnu pulpu naziva se gangrena. U svim gore navedenim slučajevima indikovano je lečenje kanala korena zuba.

 

NAJČEŠĆE SITUACIJE U KOJIMA JE POTREBNO LEČENJE KANALA KORENA ZUBA

  • Zubobolja
  • Zubi sa velikim karijesnim lezijama
  • Zubi koji potamne
  • Pojava fistule (beličaste ili crvenkaste „bubuljice“) u predelu vrha korena zuba
  • Nakon traume zuba kada dođe do izumiranja živca
  • Kada na rtg snimku uočimo postojanje procesa na vrhu korena zuba
  • Zubi koji ne reaguju na test vitaliteta

DA LI JE VAĐENJE ŽIVCA BOLNO?

Vađenje zubnog živca NE BOLI. Intervencija se vrši u lokalnoj anesteziji ili uz prethodno postavljanje sredstva koje umrtvi živac.

KAKO SE SPROVODI INTERVENCIJA?

Endodontska terapija podrazumeva uklanjanje inficiranog i nekrotičnog sadržaja iz kanala korena zuba, ispiranje kanala korena i njegovo hermetičko zatvaranje. U zavisnosti koliko zub ima korenova, kakva je njihova prohodnost i da li u kanalu postoji infekcija sama procedura se obavlja u jednoj ili više poseta. Nakon završetka endodontske terapije potrebna je rekonstrukcija kruničnog dela zuba tj. izrada plombe ili krunice.

Naša ordinacija koristi mašinske tehnike lečenja korenskih kanala, uz najsavremenije aparate  VDW GOLD REIPROC SYSTEM, sa elektronskim određivanjem dužine korenskog kanala, čime je sam proces lečenja dosta kraći i sigurniji.

PROCENAT USPEŠNOSTI I EVENTUALNI RAZLOZI NEUSPEHA ENDODONTSKE TERAPIJE?

Ukoliko se ispoštuje savremeni koncept endodontske terapije, u lečenju primeni odgovarajući instrumentarijum i najnoviji stomatološki materijali, sa pravom se može reći da je ova intervencija visokouspešna i da ovakvi zubi mogu trajati kao i zdravi zubi.

Najčešći razlog neuspeha endodontske terapije je komplikovani kanalni sistem korena zuba i uski kanali koji nisu prohodni. Međutim, neretko je za neuspeh endodontske terapije zaslužan i stomatolog, bilo zbog propusta u radu, bilo zbog neodgovarajuće opremljenosti i primene zastarelih materijala i metoda lečenja.

 

POTREBNO JE ZNATI

Prilikom endodontske terapije potrebno je da pacijent načini nekoliko rtg snimaka. Ukoliko se ovaj princip ne ispoštuje dolazi do neminovnih grešaka i mogućih komplikacija. Takođe, potrebno je pacijentima skrenuti pažnju da su, u određenim okolnostima potrebne češće posete stomatologu dok kompletno lečenje ne bude završeno.

Telefoni za informacije

Kontakt

Na sledećim telefonima mozete zakazati pregled, a tu smo i na raspolaganju za sva pitanja.
+381 (0) 20/314-110, +381 (0) 64/1234-945, +381 (0) 63/812-62-00